احکام مبطلات روزه

احکام روزه

پرسش : کسی که غسل واجبی بر گردنش بوده  اما این غسل را انجام نداده روزه اش چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : حکم جاری شدن خون لثه در هنگام روزه داری چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : چه نوع خوردن و آشامیدنی روزه را باطل می کند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : سه سئوال معمول روزه :
1- روزه ماه رمضان بر چه کسانی واجب است ؟
2- زمان شروع و پایان روزه داری چه وقتی است ؟

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه / احکام مبطلات روزه  - احکام رساندن غبار به حلق و سیگار و قلیان - فرو بردن سر در آب و استخر - انجام غسل واجب مقدم ب