فیلم / حكم مادران شيرده در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم مادران شيرده در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : حکم بانوانی که باردار هستند یا بچه شیر می دهند در ماه مبارک رمضان چیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share