فیلم / حكم مسافر در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حكم مسافر در ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : چه نوع مسافرتی روزه را باطل می کند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share