ضیاءالصالحین بشنوید / تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان - حجت الاسلام فلاح زاده | ضیاءالصالحین

بشنوید / تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان - حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

موضوع : تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

Share