فیلم / حکم «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 

لیست
  • فیلم / حکم «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه رمضان - حجت الاسلام رضایی 
احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : وظیفه ما در «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه مبارک رمضان چیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

Share