کلیپ / عید فطر جشن رهایی از نفس برای انسان

درهای رحمت دیگری به روی بندگان باز شده است...

موضوع : عید فطر جشن رهایی از نفس برای انسان

Share