ضیاءالصالحین کلیپ / عمل انسان الهی‏ - امام خمینی (ره) | ضیاءالصالحین

کلیپ / عمل انسان الهی‏ - امام خمینی (ره)

اگر انسان الهی بشود و ادراک بکند که این بندگان راه خدا، اینها بندگان خدا هستند...

موضوع : ‏‏عمل انسان الهی‏ در کلام امام خمینی (ره)
‏‏اگر انسان الهی بشود و ادراک بکند که این بندگان راه خدا، اینها بندگان‏‎ ‎‏خدا هستند و باید با آنها آن کرد که خدا راضی است، اگر ما بیدار‏‎ ‎‏بشویم و بفهمیم که ما از خدا هستیم و به او رجوع می کنیم ـ ‏‏اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا‎ ‎اِلَیْهِ راجِعُونَ‏‏ ـ اگر این دو کلمه را ما در زندگی بفهمیم که ما از او هستیم‏‎ ‎‏و همه از اوست و ما هیچ هستیم و هیچ نداریم و هرچه داریم از‏‎ ‎‏اوست و ما به سوی او برگشت می کنیم و از ما حساب می برند، ما را در‏‎ ‎‏حساب واقع می کنند، این دو کلمه را اگر ما بفهمیم، با بندگان خدا‏‎ ‎‏آن طور که خدا راضی است و آن طور که امر خداست عمل‏‎ ‎‏می کنیم.

--------------------

مطالب بیشتر :

صوت / آثار فهم «انالله» - استاد حاج حسین علی پور
صوت/ استاد فروغی - بازگشت به حق / آذری
منازل سير و سلوک
کلیپ/ اهمیت مناجات شعبانیه - امام خمینی و جوادی آملی (+ متن)
ویژه نامه امام روح الله(ره)

 

Share