فیلم / فیلمی کمتر دیده شده از شهید حسن‌ باقری در جبهه

لیست
  • فیلم / فیلمی کمتر دیده شده از شهید حسن‌ باقری در جبهه
یاد و خاطره ی نابغه ی جنگ سردار شهید حسن باقری به خیر...

موضوع : فیلمی کمتر دیده شده از نابغه‌ ی جنگ سرلشکرشهید حسن‌ باقری
”من شهید حسن‌ باقری را به‌عنوان یکی از استراتژیست‌های ۸ سال دفاع مقدس می‌ شناسم. ایشان فرماندهی بود که در تدوین جنگ انقلابی و استراتژی جنگ انقلابی در مقابله با دشمن بعثی عراق و نیز در طرح‌ ریزی عملیاتی از نبوغ خاصی برخوردار بود.“
«سرلشکر رحیم صفوی»

Share