فیلم / لحظه شهادت دکتر مصطفی چمران

آخرین لحظات حیات دکتر چمران را مشاهده می کنید...

موضوع : لحظه شهادت دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر"مصطفی چمران" در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در مسیر دهلاویه به سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره دژخیمان بعثی به کاروان آسمانیان پیوست و به شهادت رسید ، در این کلیپ آخرین لحظات حیات دکتر چمران را مشاهده می کنید.

Share