مصطفی چمران

شهید مصطفی چمران

ببینید / مناجات شهید چمران (فیلم، صوت)

چمران و تربیت نسل مقاومت

چمران و تربیت نسل مقاومت

چمران رهبری پیشتاز بود که با وجود جایگاه علمی والای خود به صفت تواضع نیز آراسته بود...

شهید دکتر مصطفی چمران

مناجات عاشقانه و عارفانه شهید چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

ویژه نامه شهید چمران - شهید حماسه و عرفان

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید چمران

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید چمران

مصطفی چمران

به مناسبت ۳۱ خرداد، سالروز شهادت

چمران و امام موسی صدر

متنی که در زیر می خوانید، وصیت نامه ای از سردار سرافراز اسلام، شهید دکتر مصطفی چمران (ره) است که خطاب به امام موسی صدر نگاشته شده است.

 شهید مصطفی چمران (ره)

۵۱. طومار بزرگ درست کرد و بالایش درشت نوشت:«صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود» گذاشتش کنار مغازه ی بابا مردم می آمدند

عملیات سوسنگرد,عملیات آزادسازی سوسنگرد,شهید چمران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

۱. تا ساعت ده دیگر همه فهمیده بودند رستمی شهید شده. دکتر آماده شده بود برود خط.