شهادت مصطفی چمران

 شهید مصطفی چمران (ره)

51. طومار بزرگ درست کرد و بالایش درشت نوشت:«صنعت نفت در سرتاسر کشور باید ملی شود» گذاشتش کنار مغازه ی بابا مردم می آمدند

شهید چمران

به مناسبت 31 خرداد سالروز شهادت دکتر

شهید دکتر مصطفی چمران

مستند هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران - قسمت اول

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.