ضیاءالصالحین فیلم / سیره عبادی امام علی علیه السلام - استاد فرحزاد | ضیاءالصالحین

فیلم / سیره عبادی امام علی علیه السلام - استاد فرحزاد

موضوع: 
سیره امام علی علیه السلام در ارتباط با پروردگار در کلام شیوای حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : سیره عبادی امام علی علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

Share