فیلم / سیره عبادی امام علی علیه السلام - استاد فرحزاد

لیست
  • فیلم / سیره امام علی (علیه السلام) در ارتباط با پروردگار - حجت الاسلام فرحزاد
موضوع: 
سیره امام علی علیه السلام در ارتباط با پروردگار در کلام شیوای حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : سیره عبادی امام علی علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

Share