کلیپ / تشرف سید احمد رشتی محضر امام زمان علیه السلام - حجت الاسلام زارع فاطمی

آقا سید احمد چرا حرکت نمی کنید؟.... جامعه ، عاشورا ، نافله بخوان!

موضوع : تشرف سید احمد رشتی محضر امام زمان علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی

Share