نماز نافله

حکم نافله عشاء یا نماز وُتَیره برای مسافر

پرسش

نمازهای نافله را بخوانید - مقام معظم رهبری

نمازهای نافله را بخوانید - مقام معظم رهبری

  احکام نمازهای مستحبی

  از احکام نمازهای مستحبی چه می دانید؟

  از احکام نمازهای مستحبی چه می دانید؟

  از احکام نمازهای مستحبی چه می دانید؟

  سیدمحسن زارع فاطمی

  موضوع : تشرف سید احمد رشتی محضر امام زمان علیه السلام
  سخنران : حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی

  رمضان

  اى مردم ! هر کس در ماه مبارک رمضان نماز، مستحبى بخواند، خداوند، عالم ، برات آزادى از آتش را براى او مى نویسد. و هر کس ، در ماه رمضان ، نماز واجب به جا آورد، ثواب هفتاد نماز واجب در غیر از ماه رمضان براى او خواهد بود و هر کس در ماه رمضان ، بر من...

  ويژگى نمازهاى مستحبى

  پوستر چند ويژگى نمازهاى مستحبى