ببینید / احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی - حجت الاسلام فلاح زاده

لیست
  • ببینید / احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی - حجت الاسلام فلاح زاده
پای درس فقه و احکام حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده
در نماز و روزه استیجاری چندان فرقی نیست. کسی که روزه قضا داره میتونه روزه استیجاری بگیره مگر اینکه روزه قضا ماه رمضانی که اخیرا گذشته، برعهده دارد و فرصت کوتاه است.. کسی که روزه قضا دارد، روزه مستحب از او صحیح نیست اما کسی که نماز قضا دارد، هم نماز مستحب می تواند به جا آورد و هم نماز استیجاری. ولی اولویت با نماز قضای خودش است.

Share