ضیاءالصالحین نماهنگ | مداحی عربی و فارسی در رثای شهادت امام صادق علیه السلام | ضیاءالصالحین

نماهنگ | مداحی عربی و فارسی در رثای شهادت امام صادق علیه السلام

ای آب حیات... کشتی نجات ... شاه عرفات...

موضوع : مداحی عربی و فارسی در رثای شهادت امام صادق علیه السلام
زمان : 04:21

Share