ضیاءالصالحین ببینید| دلت میاد غیبت کنی؟ - استاد پناهیان | ضیاءالصالحین

ببینید| دلت میاد غیبت کنی؟ - استاد پناهیان

لیست
  • سخنرانی حجت الاسلام پناهیان پیرامون غیبت کردن
موضوع: 
منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام پناهیان

موضوع : «دلت میاد غیبت کنی؟»
سخنران : حجت الاسلام پناهیان
زمان : 02:00

-----------------------------

- سخنرانی کوتاه و دلنشین حجت الاسلام علیرضا پناهیان پیرامون غیبت کردن

Share