ضیاءالصالحین ببینید| نماهنگ "دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی!" / میثم مطیعی | ضیاءالصالحین

ببینید| نماهنگ "دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی!" / میثم مطیعی

هر شب کنار سفره ی ما یک ستاره، از جمعمان کم می شود، وقتی نباشی ...

موضوع : نماهنگ "دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی!" 
با صدای : حاج میثم مطیعی
زمان : 02:16

----------------------------

دنیا پر از غم می شود، وقتی نباشی ... دنیای ماتم می شود، وقتی نباشی ... هر شب کنار سفره ی ما یک ستاره، از جمعمان کم می شود، وقتی نباشی ...

Share