ببینید| نماهنگ "دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی!" / میثم مطیعی

لیست
  • ببینید| نماهنگ "دنیا پر از غم میشود وقتی نباشی!" / میثم مطیعی
هر شب کنار سفره ی ما یک ستاره، از جمعمان کم می شود، وقتی نباشی ...

موضوع : نماهنگ "دنیا پر از غم می شود وقتی نباشی!" 
با صدای : حاج میثم مطیعی
زمان : 02:16

----------------------------

دنیا پر از غم می شود، وقتی نباشی ... دنیای ماتم می شود، وقتی نباشی ... هر شب کنار سفره ی ما یک ستاره، از جمعمان کم می شود، وقتی نباشی ...

Share