فیلم / تلاوت سوره کهف آیات 71 تا 76 - استاد احمد نعینع

موضوع: 
قرائت های ماندگار و دلنشین استاد احمد نعینع

موضوع : تلاوت دلنشین سوره کهف آیات 71 تا 76
قاری : استاد احمد نعینع
زمان : 7:08

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.