نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - اشعار روضه و نوحه شهادت

نوحه شهادت امام سجاد (علیه السلام)
تاریخ شهادت امام سجاد (علیه السلام) بصورت دقیق روشن نیست؛ برخی آنرا ۹۴ و برخی دیگر سال ۹۵ هجری قمری دانسته اند. درباره سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هم اختلافاتی وجود دارد ...

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - روضه و نوحه شهادت :

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام  شامل زیباترین اشعار روضه و نوحه شهادت آن حضرت بوده که در سال های اخیر برای مظلومیت حضرت امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام و در رثای آن حضرت به مناسبت شهادتش سروده شده اند.

امام سجاد علیه السلام امام چهارم شیعیان هستند و القاب ایشان زین العابدین، سیدالساجدین، سجاد، هاشمی، علوی، مدنی، قرشی، علی اکبر است. تاریخ شهادت امام سجاد (علیه السلام) بصورت دقیق روشن نیست؛ برخی آنرا ۹۴ و برخی دیگر سال ۹۵ هجری قمری دانسته اند. درباره سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هم اختلافاتی وجود دارد؛ از جمله شنبه ۱۲ محرم و ۲۵ محرم. گزارش های دیگری نیز از جمله ۱۸، ۱۹، و ۲۲ محرم در منابع به چشم می خورد.

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - غلامرضا سازگار

من آن گلم که خفته به خون باغبان من ✰✰✰✩☆ نه گل نه غنچه مانده به باغ خزان من

مرغ بهشت وحی ام و از جور روزگار ✰✰✰✩☆ ویرانه های شام شده آشیان من

هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب ✰✰✰✩☆ هجده سر بریده بود سایبان من

زن های شام خنده به ناموس من زدند ✰✰✰✩☆ این بود احترام من و خاندان من

زنجیرها به زخم تن من گریستند ✰✰✰✩☆ دشمن نکرد رحم به اشک روان من

گردید نقش خاک ز سنگ یهودیان ✰✰✰✩☆ از نوک نی سر پدر مهربان من

شام بلا و طشت طلا و سر حسین ✰✰✰✩☆ گردید قاتل پدرم میزبان من

من اشک ریختم ز بصر او شراب ریخت ✰✰✰✩☆ با آنکه بود آیه کوثر به شأن من

من ناله می زدم ز دل او چوب خیزران ✰✰✰✩☆ من تن به مرگ دادم او سوخت جان من

«میثم» خدا جزات دهد در عزای ما ✰✰✰✩☆ کز نظم تو عیان شده سوز نهان من

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام -  علی انسانی

از گلستان، لاله های پرپرم آید به یاد ✰✰✰✩☆ از نیستان داغ های خاطرم آید به یاد

با دل خود هر زمانی را که خلوت می کنم ✰✰✰✩☆ در اسارت آنچه آمد بر سرم آید به یاد

سال ها از ماجرای کربلا بگذشت و باز ✰✰✰✩☆ هر نظر آن صحنه حزن آورم آید به یاد

هرکجا آب است آتش می زند بر جان من ✰✰✰✩☆ چون نوای آب آب خواهرم آید به یاد

هرجوانی را که می بینم به یاد کربلا ✰✰✰✩☆ گاهی از قاسم گَهی از اکبرم آید به یاد

چونکه می بینم شیرخواری را کنار مادرش ✰✰✰✩☆ از رباب و گریه های اصغرم آید به یاد

می شوم از آتش گرم و محن چون شمع آب ✰✰✰✩☆ چون ز حال عمه ی غم پرورم آید به یاد

من که بر جسم پدر از بوریا کردم کفن ✰✰✰✩☆ روز و شب زآن جسم عطشان بهترم آید به یاد

حنجر خونین او بوسیدم و کردم وداع ✰✰✰✩☆ وای دل، چون آن وداع آخرم آید به یاد

چون که بینم کودکی سرگرم بازی با گلی ✰✰✰✩☆ سرگذشت خواهر کوچکترم آید به یاد

از هجوم رنج و غم در آن سفر، داغی هنوز ✰✰✰✩☆ از نظر نارفته، داغ دیگرم آید به یاد

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - یوسف رحیمی

بیمار غیر شربت اشک روان نداشت ✰✰✰✩☆ بودش هزار درد و توان بیان نداشت

دانی چرا ز آل پیمبر کشید دست ✰✰✰✩☆ نقشی دگر به کار ستم آسمان نداشت

تنها زمین نداشت به سر دست از فلک ✰✰✰✩☆ پایی به عزم پیش نهادن، زمان نداشت

یکسر به خاک ریخت گل و غنچه، شاخ و برگ ✰✰✰✩☆ آمد ولی ز باغ نصیبی خزان نداشت

دانی به کربلا ز چه او را عدو نکشت؟ ✰✰✰✩☆ تا کوفه زنده ماندن او را گمان نداشت

از تب ز بس که ضعف بر او چیره گشته بود ✰✰✰✩☆ می خواست بگذرد ز سر جان، توان نداشت

یک آسمان ستاره به ماه رخش ز اشک ✰✰✰✩☆ می رفت، یک ستاره به هفت آسمان نداشت

در ترکش دلش که دو صد تیر آه بود ✰✰✰✩☆ می برد و غیر قامت زینب کمان نداشت

بیمار کربلا به تن از تب توان نداشت ✰✰✰✩☆ تاب تن از کجا که توان فغان نداشت

این صید هم که ماند، نه از باب رحم بود ✰✰✰✩☆ دیگر سپهر تیر جفا در کمان نداشت

گر تشنگی ز پا نفکندش شگفت نیست ✰✰✰✩☆ آب آن قدر که دست بشوید ز جان نداشت

پیشنهادیاشعار شهادت امام سجاد علیه السلام - متن روضه ها و نوحه شهادت

✰✰✰✩☆ نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام ✰✰✩☆✰

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی ✰✰✰✩☆ با هر بهانه در همه جا گریه می کنی

در التهاب آهِ خودت آب می شوی ✰✰✰✩☆ می سوزی و بدون صدا گریه می کنی

هر چند زهر، قلب تو را پاره پاره کرد ✰✰✰✩☆ اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی

اصلاً خود تو کرب و بلای مجسّمی ✰✰✰✩☆ وقتی برای خون خدا گریه می کنی

آبِ خوش از گلوی تو پایین نمی رود ✰✰✰✩☆ با ناله های واعطشا گریه می کنی

با یاد روزهای اسارت چه می کشی؟ ✰✰✰✩☆ هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی

با یاد زلفِ خونی سرهای نی سوار ✰✰✰✩☆ هر صبح با نسیم صبا گریه می کنی

هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای ✰✰✰✩☆ هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی

دیگر بس است «چشم ترت درد می کند» ✰✰✰✩☆ از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - مهدی خرازی

ماتم فخرالساجدین است ✰✰✰✩☆ عزای زین العابدین است

چراغ مدینه گردیده خاموش ✰✰✰✩☆ در جنان، فاطمه گشته سیه پوشی

کشتند وصی مصطفی را ✰✰✰✩☆ یعقوب دشت کربلا را

ندارد زائر آن قبر خرابش ✰✰✰✩☆ مزار در میان آفتابش

دشمن شکست بال و پر من ✰✰✰✩☆ آتش زده بر جگر من

رفتم از این جهان با قلب خسته ✰✰✰✩☆ نزد آن مادر پهلو شکسته

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - غلامرضا سازگار

ای شام، کربلای تو یا زین العابدین ✰✰✰✩☆ دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین

یک عمر در فراق جوانان  هاشمی ✰✰✰✩☆ شد خونِ دل غذایِ تو یا زین العابدین

در بین خنده و کف و شادی گریستند ✰✰✰✩☆ زنجیرها برای تو یا زین العابدین

چشم حسین و چشم شهیدان کربلا ✰✰✰✩☆ گریند در عزای تو یا زین العابدین

ای کاش پر شود عوض اشک چشم ما ✰✰✰✩☆ از خون ساق پای تو یا زین العابدین

در حیرتم که از چه به زنجیر بسته شد ✰✰✰✩☆ دست گره گشای تو یا زین العابدین

ای کنز مخفی ازلی یک نفر نگفت ✰✰✰✩☆ ویرانه نیست جای تو یا زین العابدین

آرد صدای گریه ی ما سر بر آسمان ✰✰✰✩☆ از اشک بی صدای تو یا زین العابدین

تا حشر انقلاب حسین است سربلند ✰✰✰✩☆ در پای خطبه های تو یا زین العابدین

در کوچه های شام فقط سنگ های بام ✰✰✰✩☆ بودند آشنای تو یا زین العابدین

خاشاک و سنگ و خنده و دشنام و هلهله ✰✰✰✩☆ گردید رونمای تو یا زین العابدین

«میثم» سلام می دهد از دور صبح و شام ✰✰✰✩☆ بر صحن با صفای تو یا زین العابدین

پیشنهادی : شهادت امام سجاد علیه السلام - ویژه نامه زین الصالحین

✰✰✰✩☆ نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام ✰✰✩☆✰

شب های غربت تو گذشت و سحر نداشت ✰✰✰✩☆ حتی سحر غم از دل تو دست برنداشت

در حیرتم که سلسله آهنین مگر ✰✰✰✩☆ جایی ز زخم گردن تو خوب تر نداشت

زخم تن تو را همه دیدند و هیچکس ✰✰✰✩☆ غیر از خدا ز زخم درونت خبر نداشت

دنیا چه کرد با تو که هجده عزیز تو ✰✰✰✩☆ تن هایشان به روی زمین بود، سر نداشت

سنگت زدند بر سر بازارهای شام ✰✰✰✩☆ با آنکه جز تو یوسف زهرا پسر نداشت

هجده سر بریده برایت گریستند ✰✰✰✩☆ آهت هنوز در دل دشمن اثر نداشت

سوزم بر آن عزیز که در آفتاب سوخت ✰✰✰✩☆ یک سایبان به جز سرِ پاکِ پدر داشت

حال تو بود در دل گودال قتلگاه ✰✰✰✩☆ چون بسملی که بال زد و بال و پر نداشت

مهمان شام بودی و بهر تو میزبان ✰✰✰✩☆ جز گوشه ی خرابه مکانی دگر نداشت

سوز شما به سینه «میثم» اگر نبود ✰✰✰✩☆ اینقدر نخل سوخته او ثمر نداشت

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - علی اکبر لطیفیان

كوچه های مدینه و بوی زخم های تنی كه می آید ✰✰✰✩☆ چشم های سپید یعقوب و بوی پیراهنی كه می آید

مرد سجاده ای كه درک نكرد هیچ كس آیه ی مقامش را ✰✰✰✩☆ در هیاهوی شهر كوفه نداد هیچ كس پاسخ سلامش را

تا عزاداریش شروع شود دیدن شیرخواره ای كافی ست ✰✰✰✩☆ تا صدایش به گوش ما برسد دیدن گوشواره ای كافی ست

وقت افطار كردنش هر شب تا كه چشمش به آب می افتاد ✰✰✰✩☆ تشنگی ضریح لب هایش یاد طفل رباب می افتاد

من نمی دانم این كه خاكستر چه به روز سر امام آورد ✰✰✰✩☆ زیر زنجیر پیكر زردش معجزه بود اگر دوام آورد

گیرم از دست كوفه راحت شد سنگ طفلان شام را چه كند؟ ✰✰✰✩☆ گیرم از دست كوچه سنگ نخورد مردم پشت بام را چه كند؟

تا كه این مرد قافله زنده ست حرفی از طفل كاروان نزنید ✰✰✰✩☆ پیش این مرد گریه، جانِ حسین حرفی از چوب خیزران نزنید 

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام

نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام - سیدمحمد خسرونژاد

دل سودا زده ام ناله و فریاد کند ✰✰✰✩☆ هر زمان یاد غم حضرت سجاد کند

بی گمان، اشک به رخساره بریزد از چشم ✰✰✰✩☆ هرکه یادی زغم آن شه عُباد کند

بود در تاب و تب و بسته به زنجیر ستم ✰✰✰✩☆ آنکه خلقی ز کرم، از اَلَم، آزاد کند

به جز از شمر ستمگر، نشنیدم دگری ✰✰✰✩☆ با تن خسته، کسی این همه بیداد کند

تن تب دار و اسیری و غم کوفه و شام ✰✰✰✩☆ وای اگر شکوه این قوم، بر اجداد کند

خون ببارد ز دو دیده به غم مرگ پدر ✰✰✰✩☆ چون که از واقعه کرب و بلا یاد کند

غیر زینب، که بود قافله سالار وفا ✰✰✰✩☆ کس نبودی که بر آن غم زده امداد کند

نتوان ماتم سجاد نوشتن «خسرو» ✰✰✰✩☆ دل اگر سنگ بود ناله و فریاد کند 

✰✰✰✩☆ نوحه شهادت امام سجاد علیه السلام ✰✰✩☆✰

منبع: ستاره

Share