فرهنگ، میدان جنگ نرم با دشمنان

سید حسین سیدی
اهتمام رهبری به فرهنگ
بدون شک انقلاب اسلامی ما در بحث فرهنگی با انقلاب های دیگر فرق دارد.

فرهنگ، میدان جنگ نرم با دشمنان :

بدون شک میدان جنگ نرم از جنگ سخت و جهاد اصغر به مراتب سخت تر و پیچیده تر است و برای همین جنگ نرم و جهاد فرهنگی را می توان به جهاد کبیر نیز تعبیر کرد.

فرهنگ، میدان جنگ نرم با دشمنان 

بدون شک انقلاب اسلامی ما در بحث فرهنگی با انقلاب های دیگر فرق دارد. این نکته از ابتدای انقلاب اسلامی مورد توجه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار گرفت. پس از تعطیل رسمی دانشگاه ها در خردادماه، امام خمینی «ره» در 59/3/23 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند که در قسمتی از فرمان ایشان آمده است:

«مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می باشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است... ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی ‌فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه ‌های وابسته به اجانب است، ضربه‌ ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد».[1]

امام امت در 19 آذر 63 بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، برای دومین بار، ستاد انقلاب فرهنگی را ترمیم کردند و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه ‌دار غرب مبارزه کرد.»[2]

نکته ای که در فرمایشات امام امت، خطاب به عوامل فرهنگی کشور، زیاد به چشم می خورد، موضوع مبارزه با فرهنگ غرب است. این مبارزه یک مبارزه نرم است و نه تنها از مبارزه نظامی کمتر نیست؛ بلکه بیشتر نیز است؛ و همان طور که باید برای مبارزه در میدان نظامی دشمن آماده بود، در میدان نرم فرهنگی نیز باید  آماده بود. قرآن می فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ؛ و شما (اى مؤمنان) تا می توانید خود را در مقام مبارزه با كافران مهيا كنيد.»[3] تفسیر نمونه در ذیل این آیه، مبارزه فرهنگی را مصداق مهمی از کلمه «قُوَّةٍ» می داند.[4]

به امید موفقیت سربازان فرهنگی کشور در مقابله با دسیسه های فرهنگی دشمنان(نقشه های مرموزی مثل سند 2030و...)
إن شاءالله.

فرهنگ، میدان جنگ نرم با دشمنان

پی نوشت:
1ــ کلیک کنید
2ـــ کلیک کنید
3ــ انفال/60
4ـــ تفسیر نونه، ج7، ص222

Share