ریشه بسیاری از بدی ها - حجت الاسلام پناهیان

موضوع: 
چه چیزی باعث می شود یک روحانی به امام بگوید: برویم از آمریکا تشکر بکنیم!؟

ریشه بسیاری از بدی ها - حجت الاسلام پناهیان

در این کلیپ 5 دقیقه ای با ریشه بسیاری از بدی ها در کلام دلنشین حجت الاسلام علیرضا پناهیان آشنا می شوید.

ریشه بسیاری از بدی ها + متن سخنرانی

سبک زندگی مان خیلی بر افکارمان تأثیر دارد. نوع تربیت یافتگی مان، ادبی که شدیم در زندگی، خیلی بر روحیات مان و نگرش هایمان تأثیر دارد. کم کم عادت می کنیم چه جوری زندگی کنیم، کم کم عادت می کنیم چگونه رفتار بکنیم، مدل رفتارمان چه جوری است؟ اگر این مدل رفتاری غلط باشد کار به آنجا می رسد که افکارمان هم غلط می شود و افکار غلط را می پسندیم. افکار غلط را برایش توجیه می آوریم که بپذیریم. اگر راحت طلبی جزئی از زندگی ما بشود و یکی از آثار راحت طلبی این است که آدم حتی المقدور کار سخت نکند و حتی المقدور سریع کارهایش را انجام ندهد. یکی از وجوه راحت طلبی این است که انسان کارهایی که هزینه دارد برایش و از لذّتش کم می کند، از خواب و آسایش اش کم می کند آن کارها را انجام ندهد. حالا این راحت طلبی از وجود کسی اگر درنیاید بیرون، چه اتفاقی می افتد؟ این آدم اگر دیندار بشود دینداری خواهد شد که سعی می کند تکالیف شرعی را از سر باز بزند و انسانی می شود که چون دیندار است دیگر، باید بگوید این اصلاً تکلیف من نیست، می دانی؟ توجیه بکند. و بعد ممکن است توجیهات آبدار عجیب غریبی بیاورد، تکالیف مهم تر دیگری را اولویت برایش قائل بشود. حالا چرا فهمش اینجوری شده؟ چون آدم راحت طلبی است. کار سخت را هیچ وقت نمی تواند اولویت بدهد. سبک زندگی مان خیلی بر افکارمان تأثیر دارد، نوع تربیت یافتگی مان، ادبی که شدیم، در زندگی خیلی بر روحیات مان و نگرش هایمان تأثیر دارد. کسی الآن راحت طلب باشد می گوید که ببین بالاخره احتمال معقولی است اگر برویم مذاکره کنیم با آمریکا یک وقت دیدی کوتاه آمد. آدم چرا خودش را الکی درگیر کند؟ این راحت طلبی فکر آدم را خراب می کند. من کم کم دارم فکر می کنم جزو پیرمردها دارم می شوم، فکر می کنم ها! چون توی این مدّت جوان هایی که کجا بودند الآن به کجا رسیدند را خب دارم می بینم. مثلاً اینها از زمان حجره چه جوری بودند؟ در جنگ چه جوری بودند؟ الآن کجا هستند؟ تئوریسین های نفی جهاد هستند. تئوریسین های پذیرش صلح احمقانه هستند. و واقعاً اینجوری فکر می کند ها! جرأت هم نمی کنی بروی بهش بگویی ببین رفیق! تو می دانی چرا آن طرف مَیلت می کشد؟ فکرت می رود؟ می دانی چرا؟ تو از اول تنبل بودی. چه جوری آدم این را بگوید؟

ریشه بسیاری از بدی ها ؛ تربیت یافتگی و سبک زندگی

شهید مطهری یک هم حجره ای داشت، شهید مطهری فیضیه می رفت آب حوض یخ زده را می شکست آب می برداشت وضو می گرفت برای نماز شب، آن هم حجره اش اش هیچی، اصلاً بیرون که نمی آمد هیچی بلند هم نمی شد. بعد این از سر محبت می آمد او را بیدار می کرد می گفت بابا آب من جمع کردم آوردم برایت. حالا بیا همینجا یک گوشه وضو بگیر. آن وقت شهید مطهری رفت شهید شد، ایشان پای تشییع جنازه اش هم به انقلاب فحش دادند. امام فرمود که شما اگر سر کار باشی کار را می دهی دست لیبرال ها. مَیلش می کشید به سمت لیبرال ها. و این قصه اش مال اواخر عمرش نبود ها! همان اوائل هم بعد از پیروزی انقلاب، مثلاً دو سه سال شاید گذشته بود از پیروزی انقلاب دو سال، می رفت به امام می گفت ما از آمریکایی ها بیایید یک تشکری بکنیم. از آمریکایی ها چرا؟ ما همۀ بدبختی مان از آنهاست. گفت بالاخره اینها اجازه دادند ما انقلاب بکنیم این خودش یک کمک است دیگر، برویم ازشان یک تشکری بکنیم. ببین کجا را دیده! کوچکترین روزنه ها و احتمالات برای کم شدن درگیری با اصل استکباری که مشکل اصل بشر است. این را نگاه کن، امام را ببین. فرمود ما انقلاب کردیم ریشۀ آمریکا را بکَنیم! سبک زندگی مان خیلی بر افکارمان تأثیر دارد.

ریشه بسیاری از بدی ها

 

Share