ضیاءالصالحین محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام) - حجت الاسلام معاونیان

محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام) - حجت الاسلام معاونیان

موضوع: 
 به نوشته بعضى مورخان ، درجه محبت زینب (سلام الله) به امام حسین (علیه السلام) به گونه اى بود كه هر روز چند بار به دیدار حسین (علیه السلام) مى پرداخت ، سپس نماز مى خواند.

محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام) - حجت الاسلام معاونیان

در این کلیپ کوتاه حجت الاسلام معاونیان از محبت حضرت زینب به امام حسین (علیهماالسلام) صحبت می کند.

 

محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام)

محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام)

 به نوشته بعضى مورخان ، درجه محبت زینب (سلام الله علیها) به امام حسین (علیه السلام) به گونه اى بود كه هر روز چند بار به دیدار حسین (علیه السلام) مى پرداخت ، سپس نماز مى خواند. در روز عاشورا دو نوجوانش ‍ محمد و عون را نزد حسین (علیه السلام) آورد و عرض كرد:  جدم ابراهیم خلیل (علیه السلام) از درگاه خدا قربانى را قبول فرمود، تو نیز این قربانى را از من بپذیر، اگر چنین نبود كه جهاد و جنگ براى زنان روا نیست ، در هر لحظه هزار جان فداى جانان مى كردم ، هر ساعت هزار شهادت را مى طلبیدم .

نگاه به حسین (علیه السلام)

علامه جزایرى در كتاب (( الخصائص الزینبیه ))مى نویسد: وقتى كه حضرت زینب (سلام الله علیها) شیر خواه و در گهواره بود، هر گاه برادرش حسین (علیه السلام) از نظر او غایب مى شد، گریه مى كرد و بى قرارى مى نمود. هنگامى كه دیده اش به جمال دل آراى حسین (علیه السلام) مى افتاد، خوشحال و خندان مى شد. وقتى كه بزرگ شد، هنگام نماز قبل از اقامه ، نخست به چهره حسین (علیه السلام) نگاه مى كرد و بعد نماز مى خواند

علاقه به امام حسین (علیه السلام)

 محبت و دوستى زینب كبرى (سلام الله علیها) به امام حسین (علیه السلام) آن چنان بود كه خواهرانش این گونه نبودند. گفته اند: این محبت و دوستى زینب (سلام الله علیها) از ایام و روزگار طفولیت و كودكى وى بوده ، به طورى كه آرام نمى گرفت ، مگر در پهلوى امام حسین (علیه السلام) و علیا حضرت فاطمه (سلام الله علیها) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را از آن آگاه ساخت .

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) گریه كرد و فاطمه (سلام الله علیها) را از مصایب و اندوه ها و گرفتارى زینب (سلام الله علیها) آگاه نمود.

احترام امام حسین (علیه السلام) به حضرت زینب (سلام الله علیها)

 در اخبار آمده كه هر گاه حضرت زینب به دیدار برادرش امام حسین (علیه السلام) مى آمد، حضرت به احترام او جلو پایش حركت مى كرد و سر پا مى ایستاد و او را در جاى خود مى نشاند به راستى كه این خود مقام عظیمى است كه آن حضرت در نزد برادرش داشت ، همان گونه كه او امین و امانتدار پدر، نسبت به هدایاى الهى بود.

محبت حضرت زینب به امام حسین (علیه السلام)

فیلم های سینمایی ، سریال تلویزیونی ، انیمیشن و کلیپ های سخنرانی بیشتر در سایت فیلم وانیمیشن ضیاءالصالحین 

 

Share