شرح غزل شماره 16 حافظ [کامل] - استاد رنجبر

موضوع: 
دانلود صوت شرح غزلیات حافظ - غزل شماره 16 بطور کامل توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدرضا رنجبر شامل جلسات 131 الی 141 به همراه متن کامل غزل
صوت: 
0:00
0:00

دانلود صوت شرح غزل شماره 16 حافظ توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر

شرح غزلیات حافظ مجموعه فایل های صوتی هستند که توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدرضا رنجبر تدریس شده اند و هر جلسه به صورت یک فایل می باشد که غالباً می توان گفت که هر فایل صوتی یعنی شرح یک بیت از غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی، در این پست شرح غزل شماره 16 حافظ از جلسات 131 الی 141 خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.

دانلود صوت شرح غزل شماره 16 حافظ توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر

متن غزل شماره 16 حافظ

1. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت

2. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

3. به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

4. شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

5. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت

6. بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

7. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم
سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت

8. من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش
هوای مغبچگانم در این و آن انداخت

9. کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم
نصیبه ازل از خود نمی‌توان انداخت

10. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود
که بخشش ازلش در می مغان انداخت

11. جهان به کام من اکنون شود که دور زمان
مرا به بندگی خواجه جهان انداخت

شرح غزل شماره 16 حافظ [کامل] - استاد رنجبر

پیشنهاد دانلود جلسات قبلی :

شرح غزل شماره 1 حافظ - استاد محمد رضا رنجبر
شرح غزل شماره 2 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 3 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 4 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 5 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 6 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 7 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 8 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 9 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 10 حافظ [کامل] - استاد رنجبر
شرح غزل شماره 11 حافظ [کامل] - استاد رنجبر
شرح غزل شماره 12 حافظ [کامل] - استاد رنجبر
شرح غزل شماره 13 حافظ [کامل] - استاد رنجبر
شرح غزل شماره 14 حافظ [کامل] - استاد رنجبر
شرح غزل شماره 15 حافظ [کامل] - استاد رنجبر

Share