کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس
کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

به مناسبت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به روز قدس معروف است، فانوس 92 و فانوس 16 جمع بندی شده و کتابچه روزی برای فلسطین تولید شده است. این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه تولید و منتشر شده است.

▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

۞ بخش های مورد بحث کتابچه روزی برای فلسطین :

☜ ☑ یک : گذشته ها
☜ ☑ دو : چند ملیون سکه!
☜ ☑ سه ; روز قدس
☜ ☑ چهار : راهبرد رهبر
☜ ☑ پنج : چه ساعتی؟ کجا؟

❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁  ❁ 

۞ حجم فایل : 6.34 مگابایت
۞ سال تولید : 1394 شمسی

☜ منبع : مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه

کتابچه روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □

▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

مطالب مرتبط و پیشنهادی :

نرم افزار اندرویدی روزی برای فلسطین - ویژه روز قدس

نشریه الکترونیکی/ ما و قدس

وقوع نبرد بین مبارزان فلسطینی و مزدوران رژیم صهیونیستی (1968م)

نقشه راه مسأله فلسطین از منظر رهبر انقلاب اسلامی

❁ ❃ ❁ ❃ ❁ ❃ ❁ ❃ ❁ ❃​ ❁ ❃ ❁ ❃

❁ ❁ ✾ ❁ ✾ ❁ ✾ ❁ ✾ ❁ ✾ ❁ ✾ ❁

✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★

فایل: 
Share