حدیث: بدترين مردم + عکس نوشته

بدترين مردم كسى است كه خود را بهتر از ديگران بداند.
بدترين مردم كسى است كه در كار پروردگارش، از مردم بترسد و در كار مردم، از پروردگارش نترسد.
روز قیامت ، بدترین مردم در پیشگاه خدا ، کسانى هستند که مردم از ترس گزندشان به آنها احترام بگذارند.

حدیث: بدترين مردم + عکس نوشته

☑ امام على عليه السلامشَرُّ النّاسِ مَنْ يَرى اَنَّهُ خَيْرُهُمْ؛[غررالحكم، ج 4، ص 168، ح 5701]؛ بدترين مردم كسى است كه خود را بهتر از ديگران بداند.

☑ امام على عليه السلام : شَرُّ الناسِ مَن يَخشَى الناسَ في رَبِّهِ ، و لا يَخشَى رَبَّهُ في الناسِ؛[غررالحكم، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۵۷۴۰]. بدترين مردم كسى است كه در كار پروردگارش ، از مردم بترسد و در كار مردم ، از پروردگارش نترسد.

☑ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : شَرُّ الناسِ عندَ اللّهِ یَومَ القِیامَهِ الذین یُکرَمُونَ اتِّقاءَ شَرِّهِم؛[میزان الحکمه جلد پنجم، محمّد محمّدی ری شهری، صفحه ۴۹۵]. روز قیامت ، بدترین مردم در پیشگاه خدا ، کسانى هستند که مردم از ترس گزندشان به آنها احترام بگذارند.

☑ پيامبر صلي الله عليه و آله: شَرُّ النّاسِ الظّانُّونَ وَ شَرُّ الظّانِّينَ المُتَجَسِّسونَ وَ شَرُّ الْمُتَجَسِّسينَ القَوّالونَ وَ شَرُّ القَوّالينَ الهَتّاكونَ؛[مستدرك الوسائل، ج ۹، ص ۱۴۷، ح ۱۵] بدترين مردم، بدگمانانند و بدترين بدگمانان تجسس كنندگانند و بدترين تجسس كنندگان بازگو كنندگانند و بدترين بازگو كنندگان پرده درانند.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

توجه : جهت دریافت و مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی آنها کلیک کنید.

حدیث: بدترين مردم + عکس نوشته

Share