پاورپوینت داستانی سیب های گندیده + متن

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 21 ام ، پاورپوینت داستانی سیب های گندیده تقدیم شما عزیزان می گردد...
سیب

پاورپوینت داستانی سیب های گندیده

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 21 ام ، پاورپوینت داستانی سیب های گندیده تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستانی سیب های گندیده

متن پاورپوینت داستانی سیب های گندیده :

معلّم یک کودکستان به بچه هاى کلاس گفت که می خواهد با آنها بازى کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکى بردارند و درون آن، به تعداد آدم هایى که از آنها بدشان می آید، سیب بریزند و با خود به کودکستان بیاورند. فردا بچه ها با کیسه هاى پلاستیکى به کودکستان آمدند. در کیسه بعضی ها 2 تا، بعضی ها 4 تا، بعضی ها 7 تا سیب بود. معلّم به بچه ها گفت تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکى را با خود ببرند.

روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردن به شکایت از بوى ناخوش سیب هاى گندیده.  به علاوه، آنهایى که سیب بیشترى در کیسه خود داشتند از حمل این بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت یک هفته، بازى بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.

معلّم از بچه ها پرسید: «از اینکه سیب ها را با خود یک هفته حمل می کردید چه احساسى داشتید؟» بچه ها از اینکه مجبور بودند سیب هاى بدبو و سنگین را همه جا با خود ببرند شکایت داشتند.

آنگاه معلّم منظور اصلى خود از این بازى را این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتى است که شما کینه آدم هایى که دوستشان ندارید را در دل خود نگاه می دارید و همه جا با خود می برید. بوى بد کینه و نفرت، قلب شما را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید. حالا که شما بوى بد سیب ها را فقط براى یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوى بد نفرت را براى تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟……

پاورپوینت داستانی سیب های گندیده

شاید دوست داشته باشید [دانلود پاورپوینت های داستانی] :

پاورپوینت داستانی در جستجوی خدا (به صورت فارسی و انگلیسی)

پاورپوینت داستانی فرشته ها (به صورت فارسی و انگلیسی)

پدیدآورنده: 
Share