دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی

دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی در مجموع 268 مگابایت حجم دارد كه در 30 فایل صوتی تقدیم علاقه مندان به مباحث معرفت نفس و خودشناسی می گردد.
صوت: 
0:00
0:00

دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی

در این بخش سلسله دروسی تحت عنوان دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی (یا مباحث انسان شناسی ) که در ۳۰ جلسه بیان فرموده اند، تقدیم شما عزیزان و علاقه مندان مباحث معرفتی می گردد.

دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی

دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی در مجموع 268 مگابایت حجم دارد كه در 30 فایل صوتی تقدیم علاقه مندان به مباحث معرفت نفس و خودشناسی می گردد.

حضرت استاد سید علی طباطبایی از شاگردان حضرت علامه ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی می باشند.

استاد طباطبایی در ابتدای مباحث خودشان به مطالعه رساله انفع المعارف خویش تاکید می کنند که خواندن این مباحث به عنوان مقدمه و مدخل معرفت نفس ضروری می باشد. لازم به ذکر است این رساله در کتاب تجلی اعظم استاد طباطبایی که پیرامون مقام روحانیتی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وآله و سلم به انضمام سه رساله 1- مطلع انوار 2- دولت اسم شریف رب 3- انفع المعارف نگاشته شده است.

 

محتوای جلسات دروس معرفت نفس استاد سید علی طباطبایی به اختصار عبارتند از :

جلسه اول : پیرامون اهمیت معرفت نفس 1

جلسه دوم : پیرامون اهمیت معرفت نفس 2 - علم و...

جلسه سوم : پیرامون اهمیت معرفت نفس 3

جلسه چهارم : شعبات معرفت نفس، بخش اول انسان شناسی از جهت انسان بودن

جلسه پنجم : شعبات معرفت نفس، بخش اول انسان شناسی از جهت انسان بودن و معرفی کتب علم النفس علمی

جلسه 6 : شعبات معرفت نفس، بخش دوم خودشناسی (عبادت علمی انسان)

جلسه 7 : تعریف عبادت در مبحث علم النفس

جلسه 8 : نتیجه خودشناسی؛ متاله شدن - تفاوت الهی بودن با متاله شدن - سنخیت علم و ظرف علم

جلسه 9 : ماهیت علم و حقیقت علم - هویت انسان

جلسه 10 : جایگاه انسان در جهان آفرینش - برخی از نکات صد کلمه در معرفت نفس علامه حسنزاده

جلسه 11 : نکته هایی از رساله صد کلمه در معرفت نفس علامه حسنزاده

جلسه 12 : فهرست و اشاراتی به اصول معرفت نفس

جلسه 13 : تعریف نفس و شرح آن

جلسه 14 : یکی از اصول معرفت نفس: مغایرت نفس از بدن - ادله مغایرت...

جلسه 15 : ارتباط نفس با بدن چگونه است؟ - تاثیر نفس و بدن در هم

جلسه 16 : بدن بعنوان بدن شأنی از شؤون حقیقت شخصیه و هویت واحده انسان است - بدن محل اشراقات نفس

جلسه 17 : جمیع قوای عامله در انسان همه فروع شجره حقیقت او به نام نفس ناطقه است

جلسه 18 : باید بین ظرف علم و علم سنخیت باشد - انسان دارای هر دو قسم ظرف است و...

جلسه 19 : ظرف علم در انسان چیست - ماهیت علم و حقیقت علم - قوای نفس

جلسه 20 : شناخت قوه وهم و قوه خیال [تعقل(درک کلیات) - توهم(درک معانی جزئی) - تخیل(درک صور جزئی)]

جلسه 21 : قوه خیالیه مبداء اولیه تحریک بدن انسان - ادله تجرد نفس

جلسه 22 : ادله تجرد نفس ناطقه انسانی

جلسه 23 : تجرد عقلی و تجرد برزخی - معنای تجرد

جلسه 24 : ادله تجرد برزخی خیال - اشباح و صور در خواب ایجاد شده از نفس است

جلسه 25 : مرور کلی مباحث - سعادت این است که نفس انسان در کمال خود به جایی برسد که نیاز به ماده نداشته باشد

جلسه 26 : تجرد نفس ناطقه انسانی - اثبات مفارقات درباره نفس از فارابی (اثبات نفوس انسانی - مفارق بودن نفوس انسانی - نفوس انسانی بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است...) - توضیحات اثبات نفوس انسانی و مفارق بودن نفوس انسانی

جلسه 27 : ادامه توضیح برهان دوم مفارق بودن نفوس انسانی

جلسه 28 : توضیح برهان سوم نفوس انسانی بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است، اتم سعادت برای نفوس فاضله است

جلسه 29 : توضیح علامه حسنزاده ذیل بیان کمالات نفس فارابی: عدم زائل شدن کمالات... - عقل هیولانی...

جلسه 30 : هرگاه عقل هیولانی بدون تعلم به مفارق متصل گردد... (چون عقل هیولانی قدسی مستعد اتم برای عقل بالفعل گردیدن است... عقل فعال و سروش غیبی الهی یعنی جبرئیل ... ) فکر و خیال علم نیستند بلکه معدات هستند...

پدیدآورنده: 
Share