جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه - حمید محمدی

ادبیات عرب؛
نحو متوسطه حمید محمدی
در این بخش جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه در شش فصل تقدیم شما عزیزان و علاقه مندان به دروس حوزوی و ادبیات عرب می گردد.

جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه - حمید محمدی

در این بخش جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه در شش فصل تقدیم شما عزیزان و علاقه مندان به دروس حوزوی و مخصوصاً ادبیات عرب می گردد...

مؤلف :  استاد حمید محمدی
 تهیه و تنظیم : میر صادقی/ حوزه علمیه خراسان رضوی/ شهرستان چناران
ناشر : مرکز نشر هاجر
تعداد صفحات : 344

درباره کتاب نحو متوسطه حمید محمدی :

کتاب حاضر مشتمل بر یک دوره ی علم نحو در سطح متوسطه است. از ویژگی های این کتاب می توان به تنظیم مباحث آن از دو سبک قدیم و جدید و تسلط یافتن خواننده بر ترکیب و اعراب جمله های عربی اشاره نمود.

سرفصل های کتاب نحو متوسطه حمید محمدی :

فصل اول : اعراب و بنا فعل
فصل دوم : مرفوعات
فصل سوم : منصوبات
فصل چهارم : مجرورات
فصل پنجم : توابع
فصل ششم : ملحقات

جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه

شاید دوست داشته باشید :
کتاب بدایه النحو

 

پدیدآورنده: 
Share