ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حوزه و دانشگاه

حقیقت علم

آیا علم آموزی و دانشِ صرف، کافی است؟

فلسفه پایه یازدهم

کتاب فلسفه پایه یازدهم بجای فصول مختلف دارای بخشهای مختلفی است!

اخلاق طلبگی

  وقتی که به - حضرت موسی علیه السلام - می گویند برو پیام خدا را به فرعون و فرعونی ها ابلاغ کن، احساس می کند بار بسیار سنگین و رسالت فوق العاده مشکلی به دوش او گذاشته شده است. با این جمله ها یک سلسله تقاضاها می کند «رَبِّ...

آیت‌الله میرباقری

علم اصول محل اصلی قواعد اجتهاد است. واقعیت علم اصول امور عقلی وعرفی است یعنی ایمان به شکل منطقی در آن دخالت ندارد. فهم و استظهار یک امر شخصی است و به تعداد افراد استظهارات متفاوتی ممکن...

آیت الله میرباقری

اگر کسی عادل نباشد شرع را در حدّ لغت تنزّل می دهد، هیچ وقت «ماء» در قرآن به معنای ماء لغوی نیست، حدّ تبعی اش ماء لغوی است، ولی اگر کسی عادل نبود می گوید منظور قرآن از «ماء» همین آبی است...