تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه + متن

تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه یکی از آهنگ های بسیار زیبا و خاطره انگیز آلبوم پسین دلگشا با اشعاری از فایز دشتستانی است...

تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه + متن کامل

تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه یکی از آهنگ های بسیار زیبا و خاطره انگیز آلبوم پسین دلگشا با اشعاری از فایز دشتستانی است...

دانلود کامل آلبوم پسین دلگشا - داوود مهذبیه

تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه

متن کامل تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه

چه بد کِردُم که مهر از مو بریدی، خدایا ♫♫♫♫♫ مگه حرف بدی از مو شنیدی، خدایا

پشیمون می‎شوی روزی تو صدبار، خدایا ♫♫♫♫♫ که در دنبال فایز می‎دویدی، خدایا

می‎شینُم سر راهت، زودی برگردی به شیراز ♫♫♫♫♫ خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز

♬♬♬♬♬ ♬♬♬♬ ♬♬♬♬♬

خودت شمع و مرا پروانه کِردی، خدایا ♫♫♫♫♫ ز خون ناحقوم پروا نکردی، خدایا

تا فایز دام صیدش دیده بودی، خدایا ♫♫♫♫♫ چو مرغ آشنا پروا نکردی، خدایا

می‎شینُم سر راهت، زودی برگردی به شیراز ♫♫♫♫♫ خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز

♬♬♬♬♬ ♬♬♬♬ ♬♬♬♬♬

عزیزون از غم و درد و جدایی، خدایا ♫♫♫♫♫ به چشمونُم نمونده روشنایی، خدایا

گرفتارم به دام غربت و درد، خدایا ♫♫♫♫♫ نه یار و همدمی نه آشنایی، خدایا

می‎شینُم سر راهت، زودی برگردی به شیراز ♫♫♫♫♫ خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز

♬♬♬♬♬ ♬♬♬♬ ♬♬♬♬♬

چه بد کِردُم که مهر از مو بریدی، خدایا ♫♫♫♫♫ مگه حرف بدی از مو شنیدی، خدایا

پشیمون می‎شوی روزی تو صدبار، خدایا ♫♫♫♫♫ که در دنبال فایز می‎دویدی، خدایا

می‎شینُم سر راهت، زودی برگردی به شیراز ♫♫♫♫♫ خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز

♬♬♬♬♬ ♬♬♬♬ ♬♬♬♬♬

عزیزون از غم و درد و جدایی، خدایا ♫♫♫♫♫ به چشمونُم نمونده روشنایی، خدایا

گرفتارم به دام غربت و درد، خدایا ♫♫♫♫♫ نه یار و همدمی نه آشنایی، خدایا

می‎شینُم سر راهت، زودی برگردی به شیراز ♫♫♫♫♫ خدا پشت و پناهت، زودی برگردی به شیراز

♬♬♬♬♬ ♬♬♬♬ ♬♬♬♬♬

تصنیف برگردی به شیراز با صدای داوود مهذبیه

شاید دوست داشته باشید: گفتگو با داوود مهذبیه خواننده آلبوم پسین دلگشا

Share