ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی (1)

ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی (1)
 در این بخش از سری مجلات هنر و علوم انسانی، سال اول و شماره 1 (بهمن ماه 1395) ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی درج می گردد.

ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

 در این بخش از سری مجلات هنر و علوم انسانی، سال اول و شماره 1 (بهمن ماه 1395) ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی درج می گردد.

ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

برای مطالعه عناوین مقالات و دریافت فایل کامل این شماره روی فایل پیوستی پایین کلیک نمایید.

فهرست مقالات :

ماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

عنـوان مقـاله

 

صفحه

بازنگری بر پایه های مشترک نظریه های مناسک تعامل و نحو فضا

 

1

آتاناز درانی عرب، محمود قلعه نویی، بهادر زمانی، امیرمحمد معززی مهرطهران

امنیت روانی در فضاهای آموزشی هوشمند

9

وحید پیرزاده

تبیین تراکم بلوک های شهری با استفاده از ماتریس سپیسمیت؛ نمونه موردی: بافت تاریخی کاشان

19

مرضیه دارابی، محمود قلعه نویی، حسین خسروی

بهره گيری از مصالح و نماهای هوشمند با رويکرد پايدار؛ نمونه موردی: شهرستان شهرکرد، استان چهارمحال و بختياری

31

عاطفه ارجمندنیا

بررسی نقش فرهنگ در احیا محلات تاریخی (با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی)

 

43

محمود قلعه نویی، امیرمحمد معززی مهر طهران، عاطفه شاکرمی

 

پدیدآورنده: 
Share