دانلود کتابچه چشمهای پاک

دانلود کتابچه چشمهای پاک
کتابچه چشمهای پاک مروری بر برخی احکام نگاه کردن در سه فصل؛ نگاه به نامحرم، نگاه به عکس و فیلم نامحرم، نگاه به عكس و فيلمهای غیراخلاقی

دانلود کتابچه چشمهای پاک

کتابچه چشمهای پاک مروری بر برخی احکام نگاه کردن در سه فصل؛ نگاه به نامحرم، نگاه به عکس و فیلم نامحرم، نگاه به عكس و فيلمهای غیراخلاقی جهت دانلود در این بخش منتشر می شود.

دانلود کتابچه چشمهای پاک

بخش های مندرج در کتاب عبارتند از:

فصل اول : نگاه به نامحرم

نگاه هاى حرام
نگاه هاى حلال
نگاه به پاى زن نامحرم
نگاه به برجستگیهاى بدن
نگاه به مرد
نگاه پیوسته به چهره استاد
نگاه به شاگردان
نگاه خواستگارى
نگاه هاى خيابانى
نگاه به نامزد
نگاه به دختر بچه
نگاه پسر بچه

فصل دوم : نگاه به عكس و فيلم نامحرم

نگاه به فيلم ورزشى
نگاه خواستگارى به عكس
عكس و فيلم آشنا
عكس بازيگران
فيلم هاى صداوسيما
پخش زنده و غير زنده
مشاهده نامحرم در چت

فصل سوم : نگاه به عكس و فيلمهای غیراخلاقی

فيلم مبتذل
عكس مبتذل غيرمسلمانان
ارضاى شهوت با فيلم

فایل: 
پیوستاندازه
PDF icon دانلود کتابچه چشمهای پاک467.9 کیلوبایت
پدیدآورنده: 
Share