اعتراف به اشتباه ، نشانه کمال انسان

فرهنگ عذرخواهی - اعتراف به اشتباه
آیت الله حائری شیرازی (رحمت الله علیه) : اعتراف به اشتباه ، نشانه کمال انسان است.

اعتراف به اشتباه ، نشانه کمال انسان

آیت الله حائری شیرازی (رحمت الله علیه) : اعتراف به اشتباه ، نشانه کمال انسان است.

کمال انسان این است که به اشتباه خودش اعتراف کند و بزرگترین نقص انسان این است که شهامت اعتراف به اشتباه خودش را نداشته باشد. اگر می خواهید کمالات انسان ها و انسان های کامل را با هم بسنجید، نگویید ایشان ده سال نماز شب خوانده. شب ها بیدار بوده، روزها روزه بوده، با این گز و پیمان ها، انسان را گز نمی کنند (سنجش نمی کنند). این ملاک نیست. ممکن است یک کسی، شبی یک ختم قرآن هم بکند و تمام اموالش را در راه خدا زکات بدهد، اما این ها ملاک قرب نیست. ملاک قرب این است که انسان از درون خودش بیرون آمده باشد. آدم شدن یعنی آدم از خودش بیاید بیرون. بعضی ها دارند در خودشان شیرجه می روند اما فکر می کنند آمده اند بیرون! در خودشان شناورند اما خیال می کنند از خودشان بیرون آمده اند. آن کسی که بتواند نقص خودش را درک کند، از خودش آمده بیرون. فهمیدن نقص دیگران، هنر نیست.

مشکل و سختی جان کندن به همین است که انسان را از درون خودش بیرون می کشد. بعد نگاه می کند و جنازه خودش را می بیند. انسان در آن حالت چشم خودش را می بیند. بدن خودش را می بیند. ببینید چقدر در روایات داریم که جان کندن سخت است. انسان باید در حیاتش این جان را کنده باشد تا برایش راحت بشود. یعنی مرده باشد، قبل از اینکه بمیرد.

اعتراف به اشتباه ، نشانه کمال انسان

مطالب مرتبط و پیشنهادی روز :
دستور رهبر انقلاب به ستادکل نیروهای مسلح در پی سقوط هواپیمای مسافربری اکراینی

Share