نوری که حضرت فاطمه از آن خلق شد

لیست
  • پای منبر / نوری که حضرت فاطمه از آن خلق شد
موضوع: 
بیان حدیثی زیبا در وصف خلقت نوری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

خلقت نوری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده است که درباره نور حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها و آفرینش نور وجود ایشان سخن گفته اند:

حارثه بن قدامه گفت که سلمان فارسی از عمار روایت می کند که عمار گفت تو را خبر شگفت انگیزی بدهم؟ گفتم: بگو ای عمار. گفت: بلی، امیرالمومنین علیه السلام را دیدم که بر حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شد. پس هنگامی که حضرت فاطمه سلام الله علیها، علی بن ابیطالب علیه السلام را دید او را خطاب قرار داد و گفت که نزدیک بیا تا با تو از آنچه که بوده و از آنچه که شده است و آنچه که تا روز قیامت اتفاق نمی افتد تا آنکه قیامت بر پا گردد سخن بگویم. عمار گفت: دیدم امیرالمومنین به عقب برگشت و حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نیز با برگشتن امام علي علیه السلام برگشت. در آن هنگام امیرالمومنین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: ای ابا الحسن نزدیک بیا. پس حضرت علي علیه السلام نزدیک آمد پس هنگامی که نشست، پیامبر به او گفت تو می گویی یا من بگویم؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمودند: سخن از جانب شما نیکوتر است یا رسول الله. پیامبر فرمودند: در آن هنگام که نزد فاطمة سلام الله علیها وارد شدی و او به تو این مسائل را گفت، گویی  که من با تو بودم. علي علیه السلام فرمودند: نور فاطمه از نور ما است. پس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا نمی دانستی؟ پس علی علیه السلام سجده شکر به جای آورد.

عمار می گوید: پس امام علی علیه السلام خارج شدند و با خروج او حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نیز خارج شد و بر او وارد شد و گفت: گویا که تو به سوی پدرم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم برگشتی.

آیا آنچه من به تو گفتم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتی؟ این چنین بود ای فاطمه. حضرت زهراء فرمودند: ای ابا الحسن، خدای تعالی نور من را خلق کرد که این نور تسبیح خدای جلّ جلاله را می کرد، سپس این نور را در درختی از درخت های بهشت قرار داد پس روشن و تابناک گردید. هنگامی که پدرم رسول الله صلی الله علیه و آله وارد بهشت شد خداوند به او الهام نمود که میوه این درخت را بچین و آن را بخور. نبی اکرم صلی الله علیه و آله این کار را کرد پس خدای مرا در کمر پدرم قرار داد سپس من را در وجود خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها قرار داد پس مرا وضع حمل نمود و من از آن نور هستم. بدان ای ابا الحسن آنچه که بود و آنچه می شود و آنچه اتفاق نمی افتد ای ابا الحسن مومن به نور الهی می نگرد.

در بسیاری از احادیث نقل شده است که پس از خلقت نوری حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و امام علی سلام الله علیها صورت پذیرفته است و با درخشش نور وجود حضرت زهراء سلام الله علیها آسمان ها و زمین روشن گردید.

خلقت نوری حضرت فاطمه

منبع : عيون المعجزات، صفحه ۵۴ / بحار الأنوار، جلد ‏۴۳، صفحه ۸

Share