روایت فتح قسمت پنجم مجموعه غواصان ؛ آموزش

لیست
  • 5. ‫روایت فتح، مجموعه غواصان، قسمت پنجم، آموزش
موضوع: 
این مجموعه از آثار موسسه روایت فتح در دهه هفتاد بوده و پیرامون لشکر 41 ثارالله استان کرمان می باشد.
Share