تقویم و مناسبتهای ماه شعبان

ماه شعبان
شعبان یا شَعبان المُعَظّم هشتمین ماه در تقویم هجری قمری، یکی از عزیزترین ماه های اسلامی و منسوب به پیامبرﷺ. شعبان از ریشه شعب است و از آنجا که در این ماه روزی مؤمنان و حسنه در آن منشعب و بسیار می گردد، این ماه شعبان نام گرفت.

تقویم و مناسبتهای ماه شعبان

تقویم و مناسبتهای ماه شعبان از سری "وقایع الایام و اعمال" آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه شعبان المعظم جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه شعبان

تقویم و مناسبتهای ماه شعبان

شعبان یا شَعبان المُعَظّم هشتمین ماه در تقویم هجری قمری، یکی از عزیزترین ماه های اسلامی و منسوب به پیامبرﷺ. شعبان از ریشه شعب است و از آنجا که در این ماه روزی مؤمنان و حسنه در آن منشعب و بسیار می گردد، این ماه شعبان نام گرفت.
روزوقایع

۱ شعبان

درگذشت ابن طاووس قدس سره (سال ۶۹۳ ه.ق)
درگذشت محمد حسن نجفی اصفهانی (نویسنده جواهر الکلام) (۲۲ خرداد ۱۲۲۹ش) (سال ۱۲۶۶ ه.ق)
درگذشت محمد هادی حکیم فرزانه (۴ آذر ۱۳۴۴ش) (سال ۱۳۸۵ ه.ق)
۲ شعبان
 
آغاز وجوب روزه (سال ۲ ه.ق)
آغاز غزوه بنی مصطلق (سال ۵ ه.ق)
ترور فضل بن سهل در حمام سرخس (سال ۲۰۳ ه.ق)
مرگ معتز عباسی (سال ۲۵۵ ه.ق)
ولادت خواجه عبدالله انصاری (سال ۳۹۶ ه.ق)
۳ شعبان
میلاد مسعود امام حسین علیه السلام (سال ۴ ه.ق)
درگذشت ام کلثوم دختر پیامبر ﷺ (سال ۹/۷ ه.ق)
ورود امام حسین علیه السلام به مكه معظمه (سال ۶۰ ه.ق)
ولادت آیت الله سید حسین خادمی (۲۴ آبان ۱۲۸۰ش)( سال ۱۳۱۹ ه.ق)
۴ شعبان
ولادت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام (سال ۲۶ ه.ق)
آغاز قیام اسماعیل میرزا صفوی جهت تشکیل حکومت صفویه (سال ۹۰۵ ه.ق)
۵ شعبان
ولادت امام سجاد(علیه السلام) (سال ۳۸ ه.ق)
درگذشت زکریای رازی (سال ۳۱۳ ه.ق)
درگذشت میرزا ابوالقاسم اردوباری (۲۷ خرداد ۱۲۹۴ش) (سال ۱۳۳۳ ه.ق)
درگذشت حاج آقا حسین اثنی عشری (۱۹ آذر ۱۳۴۳ش) (سال ۱۳۸۴ ه.ق)
۶ شعبانشهادت ابراهیم خویی (۲۲ شهریور ۱۲۸۶ش) (سال ۱۳۲۵ ه.ق)
درگذشت سید عباس حسینی کاشانی (۲۷ تیر ۱۳۸۹ش) (سال ۱۴۳۱ ه.ق)
۷ شعباندرگذشت سید یوسف مدنی تبریزی (۲۶ خرداد ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ ه.ق)
۸ شعبان----
۹شعبانعقیقه برای امام حسین(علیه السلام) (سال ۳ ه.ق)
صدور توقیع (نامه) امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به علی بن محمد سمری؛ آخرین فرد از نواب اربعه (سال ۳۲۹ ه.ق)
درگذشت قاضی ابن براج (سال ۴۸۱ ه.ق)
درگذشت میرزا مهدی آشتیانی (۴ اردیبهشت ۱۳۳۲ش) (سال ۱۳۷۲ ه.ق)
۱۰ شعبان-----
۱۱ شعبانولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام)(سال ۳۳ ه.ق)
درگذشت علامه محمد تقی مجلسی رحمه الله (سال ۱۰۷۰ ه.ق)
درگذشت ملا اسماعیل خواجویی (سال ۱۱۷۳ ه.ق)
درگذشت شیخ محمد تقی آقا نجفی (آقانجفی اصفهانی) (۱۲ تیر ۱۲۹۳ش)(سال ۱۳۳۱ ه.ق)
۱۲ شعباندرگذشت سید علی شرف الدین منجم (سید الاطباء)(سال ‍۱۳۱۶ ه.ق)
درگذشت حسین حلی (۹ شهریور ۱۳۵۳ش)(سال ۱۳۹۴ ه.ق)
۱۳ شعبانولادت سید عبدالله شیرازی (۲۳ اسفند ۱۲۷۰ش)(سال ۱۳۰۹ ه.ق)
درگذشت رحمت الله فشارکی (۲۱ خرداد ۱۳۹۳ش)(سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۱۴ شعباندرگذشت میرزا آقا ترابی (۲۰ دی ۱۳۴۱ش)(سال ۱۳۸۲ ه.ق)
۱۵ شعبانمیلاد فرخنده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف (سال ۲۵۵ ه.ق)
وفات علی بن محمد سمری نایب امام زمان علیه السلام (سال ۳۲۹ ه.ق)
انقراض سلسه آل بویه توسط طغرل سلجوقی (سال ۴۴۷ ه.ق)
ولادت محمدمهدی ربانی املشی (سال ۱۳۱۳ ه.ق)
درگذشت علی اکبر الهیان (۱۳ بهمن ۱۳۳۹ش)(سال ۱۳۸۰ ه.ق)
درگذشت محمد حسین تونی (۱۳ بهمن ۱۳۳۹ش)(سال ۱۳۸۰ ه.ق)
درگذشت شیخ احمد کافی قدس سره(۳۰ تیر ۱۳۵۷ش)(سال ۱۳۹۸ه.ق)
۱۶ شعباندرگذشت محمد مهدی آصفی (۱۴ خرداد ۱۳۹۴ش) (سال۱۴۳۶ ه.ق)
۱۷ شعباندرگذشت آیت الله میرزا جواد مجتهد تبریزی قدس سره (۱۳ بهمن ۱۲۷۴ش) (سال ۱۳۱۳ ه.ق)
درگذشت آیت الله حسنعلی نخودکی اصفهانی قدس سره (۸ مهر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت سید محمود شاهرودی (۱۴ شهریور ۱۳۵۳ش) (سال ۱۳۹۴ ه.ق)
درگذشت آیت الله ملاعلی آخوند همدانی قدس سره (۱ مرداد ۱۳۵۷ش) (سال ۱۳۹۸ ه.ق)
۱۸ شعبانوفات حسین بن روح نوبختى نایب امام زمان علیه السلام (سال ۳۲۶ ه.ق)
وفات ملا محمدمهدی نراقی (سال ۱۲۰۹ ه.ق)
درگذشت سید علی اکبر خویی (۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۱ش) (سال۱۳۷۱ ه.ق)
درگذشت حسن سعید تهرانی (۲۰ دی ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ ه.ق)
درگذشت سید عباس صدر حسینی (۲۹ تیر ۱۳۹۰ش) (سال ۱۴۳۲ ه.ق)
۱۹ شعبانجنگ بنى مصطلق (سال ۵ ه.ق)
درگذشت حسنعلی مروارید (۱۳ مهر ۱۳۸۳ش)(سال ۱۴۲۵ ه.ق)
۲۰ شعبانورود عبدالرحمن بن ملجم مرادی به كوفه (سال ۴۰ ه.ق)
ولادت محمد رضا نجفی اصفهانی (مسجدشاهی) (سال ۱۲۸۷ ه.ق)
درگذشت ملا محمد آخوند کاشی (۱۱ تیر ۱۲۹۴ش) (سال۱۳۳۳ه.ق)
درگذشت سید محمد سلطان الواعظین شیرازی رحمه الله (۱۹ مهر ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
درگذشت سید محمد علی مدرس یزدی (۱۵ آبان ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲ه.ق)
۲۱ شعباندرگذشت عبدالرسول قائمی از علمای شهر آبادان (۱۴ بهمن ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ ه.ق)
۲۲ شعبان
درگذشت ابن شهر آشوب (سال۵۸۸ ه.ق)
درگذشت محمدجواد بلاغی (۱۹ آذر ۱۳۱۲ش) (سال ۱۳۵۲ ه.ق)
۲۳ شعبانوفات ناصر كبیر علوی در طبرستان (سال ۳۰۴ ه.ق)
درگذشت سید علی نقی فیض الاسلام (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۵ ه.ق)
درگذشت سید محمد جواد موسوی غروی (۵ مهر ۱۳۸۴ش) (سال ۱۴۲۶ ه.ق)
۲۴ شعباندرگذشت میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) (۱ اسفند ۱۲۷۳ش)(سال ۱۳۱۲ ه.ق)
درگذشت سید ابراهیم علم الهدی سبزواری (۱۲ آذر ۱۳۷۸ش) (سال ۱۴۲۰ ه.ق)
۲۵ شعبانقتل ابومسلم خراسانی (سال۱۳۷ ه.ق)
درگذشت ناصر کبیر (اُطرُوش) (سال۳۰۴ ه.ق)
پایه گذاری قیام سربداران (سال۷۳۷ ه.ق)
شهادت سید محمد حسینی بهشتی و یارانش (۷ تیر ۱۳۶۰ش) (سال۱۴۰۱ ه.ق)
۲۶ شعباندرگذشت یزید بن عبدالملک بن مروان خلیفه اموی (سال ۱۰۵ ه.ق)
۲۷ شعباندرگذشت میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی (۲۲ شهریور ۱۲۸۸ش) (سال۱۳۲۷ه.ق)
۲۸ شعبان
درگذشت مغیره بن شعبه (سال ۵۰ ه.ق)
درگذشت ملا حسینقلی همدانی قدس سره (۳ اسفند ۱۲۷۲ش) (سال ۱۳۱۱ ه.ق)
آغاز سلطنت احمد شاه آخرین پادشاه قاجار (۳۰ تیر ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ ه.ق)
ولادت نصرالله شاه آبادی رحمه الله (۱۷ دی ۱۳۱۰ش) (سال ۱۳۵۰ ه.ق)
درگذشت شیخ مرتضی زاهد قدس سره (۲ خرداد ۱۳۳۱ش) (سال ۱۳۷۱ ه.ق)
درگذشت سید مهدی شیرازی (۲۶ بهمن ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۸۰ ه.ق)
۲۹ شعباندرگذشت محمد باقر بهاری همدانی رحمه الله (۲۰ تیر ۱۲۹۴ش) (سال۱۳۳۳ه.ق)
۳۰ شعبان-----

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share