شرح دعای روز ۲۵ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

دعای روز 25 ماه رمضان
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان/اولياء اللَّه؛ معیار سنجش اعمال انسان/دوستان واقعى خدا چه کسانی هستند؟/تولی و تبری؛ منطق تفکیک خودی از غیر خودی/رسول اعظم(ص)؛ کامل ترین الگو برای بشریت‌

شرح دعای روز ۲۵ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

شرح دعای روز ۲۵ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی : دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان/اولیاء الله؛ معیار سنجش اعمال انسان/دوستان واقعی خدا چه کسانی هستند؟/تولی و تبری؛ منطق تفکیک خودی از غیر خودی/رسول اعظم(صلی الله علیه وآله)؛ کامل ترین الگو برای بشریت‌

شرح دعای روز 25 ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی

⌫دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

«اللهُمَّ اجْعَلْنی فیهِ مُحِبَّاً لِأَوْلِیآئِکَ، وَمُعادِیاً لِأَعْدآئِکَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَمِ انْبِیآئِکَ، یا عاصِمَ قُلُوبِ النَّبِیّینَ ؛خدایا در این ماه مرا دوستدار اولیائت و دشمن دشمنانت و عمل کننده به روش خاتم پیامبرانت،قرار ده، ای نگهدار دل های پیامبران»[کلیات مفاتیح نوین، ص: ۸۱۶]

تبیین خصوصیات اولیاء الله و نسبت آن با سنجش اعمال انسان، ترسیم خطوط مرزی خودی از غیر خودی و اهمیت اسوه پذیری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مهم ترین نکات دعای بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به شمار می آید.

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

⌫اولیاء الله ؛ معیار سنجش اعمال انسان

انسان ها از یک سو و اولیاء الله[«ان امیر المؤمنین و الأئمة من ذریته (علیهم السلام) هم الموازین؛ امیر مؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهای سنجشند»؛(بحار الانوار؛ ج ۷؛ ص ۲۵۱)، (تفسیر نمونه؛ ج ۲۷؛ ص۲۶۴)] از سوی دیگر، با هم موازنه می شوند، لذا به هر اندازه، ما شباهت و نزدیکی به عقائد و اوصاف و اعمال آنها داشته باشیم میزان عمل ما سنگین تر است.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۱۳۵]

 در واقع این شخصیت های بزرگ و نمونه، معیار سنجش اعمالند و اعمال هرکس به آن اندازه ای که به آنها شباهت دارد «وزین» است، و آنچه به آنها شباهت ندارد بی وزن یا کم وزن است، حتی در این جهان نیز اولیاء الله نیز مقیاس سنجشند ولی در جهان دیگر این مسأله به مرحله ظهور و بروز می رسد.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۱۲۵]

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

⌫دوستان واقعی خدا چه کسانی هستند؟

در بیان ویژگی های اولیاءالله باید گفت آنها می دانند دنیا سرایی است ناپایدار، که باید از آن زاد و توشه برای سفر طولانی آخرت برگیرند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۱۲۵]

هم چنین آن ها از وسوسه ها و نقشه های پیچیده شیطان و شیطان صفتان بیمناک اند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۶] چرا که اولیاءالله طرفدار حق اند؛ لذا دشمن ظلم و ستم هستند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۸]

خوف و رجاء، وجود آن ها را پر کرده،به همین دلیل نه دلبستگی به غیر او دارند، نه غیر او را در سرنوشت خود مؤثر می دانند و نه از غیر او بیمناک اند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۸]

اولیاء الله می دانند مقام ها و ثروت ها سرانجام، آن ها را ترک می کند[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۸] و تنها با کفنی ساده به سوی دیار آخرت رهسپار می شوند پس چه بهتر که دل به این امور عاریتی نبندند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۷]

دوستان واقعی خدا رسیدن به زرق و برق [پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۷] اموال و مقامات دنیوی را نه تنها برای خود افتخاری نمی دانند بلکه آن را سبب از دست دادن توفیقات بیشتر می دانند.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص ۴۵۸]

سرچشمه فهم مردم از قرآن، آن ها هستند و سرچشمه علوم آن ها، قرآن است، به نحوی که مقام و منزلت آنان در نزد مردم به وسیله قرآن دانسته می شود.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۵۹]

اولیای الهی همچون چشمه هایی هستند که از منابع زیرزمین مدد می گیرند و سپس به سوی باغ ها و گلزارها و کشتزارها سرازیر می شوند.[پیام قرآن؛ ج ۶]

پیوند علم و آگاهی آن ها و علم و آگاهی مردم به وسیله آن ها، سبب شده تا قرآن مجید آن ها را ستوده و منزلت آن ها را روشن نماید.[پیام قرآن؛ ج ۶؛ ص۴۶۰]

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

⌫تولی و تبری؛ منطق تفکیک خودی از غیر خودی

تأمل در دعای نورانی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان نشان می دهد تولّای اولیاء الله (دوست داشتن دوستان خدا) و تبری از اعداء الله (بیزاری از دشمنان خدا) دو اصل اساسی را تشکیل می دهد که هر مسلمانی باید به آن ها پایبند باشد. [پیام امام امیر المومنین علیه السلام؛ ج ۱۴؛ ص۲۶۵] زیرا جمع میان«محبت خدا» و«محبت دشمنان خدا» در یک دل ممکن نیست، و باید از میان این دو یکی را برگزید، اگر راستی مؤمنیم باید از دوستی دشمنان خدا بپرهیزیم و الا ادعای مسلمانی نکنیم.[تفسیر نمونه؛ ج ۲۳؛ ص۴۶۸]

البته باید از کسانی که طرفدار «تز» دوستی با همه و در تحت هر شرایطی هستند پرسید:[تفسیر نمونه؛ ج ۲۳؛ ص۴۶۸] آیا در جهانی که ظالم و مظلوم و ستمگر و ستمدیده، استعمارگر و استعمار شده، حق طلب و اشغالگر و پاک و ناپاک وجود دارد همه را دوست بداریم؟! با همه خوش باشیم؟! آیا هیچ منطق انسانی چنین اجازه ای را به ما می دهد؟ آیا عاطفه زنده هیچ مردمی با این سازشکاری غلط هماهنگی دارد؟[تفسیر نمونه؛ ج ۲۳؛ ص۴۶۸]

اگر به جای تولی و تبری، روح سازشکاری با همه کس و هر مکتب و بی تفاوت بودن در برابر هر چیز و هر صحنه پیدا شود نابودی چنان اجتماعی سریع خواهد بود.[تفسیر نمونه؛ ج ۲۳؛ ص۴۳۳]

꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰꙰

⌫رسول اعظم(صلی الله علیه و آله)؛ کامل ترین الگو برای بشریت

پیامبر(صلی الله علیه وآله و سلّم) مأمور به تواضع آمیخته با محبّت در برابر مؤمنان و نبرد با منافقان و دشمنان اسلام بود لذا تکلیف افراد امّت روشن است چرا که پیغمبر سرمشق و الگو و «اسوه» برای همه امّت است ،[اخلاق در قرآن؛ ج ۲؛ ص۷۳] لذا در فرازی از دعا می خوانیم:« مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَمِ انْبِیآئِکَ؛عمل کننده به روش خاتم پیامبرانت »[کلیات مفاتیح نوین، ص: ۸۱۶]

تا زمانی که الگو گرفتن از برنامه پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله و سلّم) را چراغ راه خود نسازیم، هر چند استکبار جهانی نپسندد و با آن به مخالفت برخیزد؛هرگز جامعه سالم و انسانی نخواهیم داشت.[ تفسیر نمونه؛ ج ۱۲؛ ص۴۲۲]

شرح دعای روز 25 ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی
Share