حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

استاد حمید محمدی؛
نحو مقدماتی
حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی در ادامه ارائه مباحث و آموزش های دروس حوزوی در این پست تقدیم شما عزیزان می گردد...

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی در ادامه ارائه مباحث و آموزش های دروس حوزوی در این پست تقدیم شما عزیزان می گردد...

کتاب نحو مقدماتی که در 24 درس به تمام مباحث اصلی نحو (ادبیات عرب) پرداخته است، جزو کتب رایج و مقدماتی است که مورد استفاده گروه‌های مختلف از جمله طلاب و دانشجویان محترم قرار گرفته است.

فهرست برخی سرفصل هایی که در  این کتاب مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: اقسام بناء و مبنی، اعراب ظاهری و تقدیری، مضارع منصوب، مرفوع و مجزوم، فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر، افعال ناقصه، افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، مفعول به، مفعول مطلق و مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، حال و تمییز، مستثنی، منادی، مجرور به حرف جر، مضاف الیه، نعت و تاکید، عطف نسق، عطف بیان و بدل، حروف عامل، حروف غیر عامل و جمله

پیشنهادی: فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

شما مخاطب گرامی میتوانید با مراجعه به هر درس، حل تمرین نحو مقدماتی را بصورت کامل مشاهده و سپس دانلود نمایید. حل تمامی تمرینات نحو مقدماتی بصورت فایل های pdf و قابل دانلود میباشد. توصیه می‌گردد ابتدا تمرینات هر درس را بعد از مطالعه همان درس بطور کامل حل نمایید و سپس پاسخ های خود را با جواب تشریحی قرار گرفته درس سایت مقایسه نمایید. در ضمن در صورتی که تمایل به یادگیری کتاب نحو مقدماتی دارید، میتوانید بصورت کاملاً رایگان از دوره آموزش تصویری (فیلم آموزشی) کتاب نحو مقدماتی که در سایت درج شده استفاده نمایید. برای دانلود و مشاهده تمامی جلسات آموزش نحو مقدماتی مطلب « دوره آموزشی کتاب نحو مقدماتی» را ببینید.

فهرست حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

1. مقدمه 2. اقسام بناء و مبنی 3. اعراب ظاهری، تقدیری و محلی 4. مضارع مرفوع و منصوب 5. مضارع مجزوم 6. فاعل 7. نایب فاعل 8. مبتدا و خبر 9. افعال ناقصه 10. افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس 11. حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس 12. مفعول به 13. مفعول مطلق و مفعول له 14. مفعول فیه و مفعول معه 15. حال و تمییز 16. مستثنی 17. منادی 18. مجرور به حرف جر 19. مضاف الیه 20. نعت و تاکید 21. عطف نسق، عطف بیان و بدل 22. حروف عامل 23. حروف غیر عامل 24. جمله

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

«حوزه مجازی مهندس طلبه»

فایل: 
دانلود فایلاندازه
PDF icon 1. مقدمه243.29 کیلوبایت
PDF icon 2. اقسام بناء و مبنی226.57 کیلوبایت
PDF icon 3. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی232.29 کیلوبایت
PDF icon 4. مضارع مرفوع و منصوب343.48 کیلوبایت
PDF icon 5. مضارع مجزوم417.73 کیلوبایت
PDF icon 6. فاعل371.52 کیلوبایت
PDF icon 7. نایب فاعل326.53 کیلوبایت
PDF icon 8. مبتدا و خبر478.68 کیلوبایت
PDF icon 9. افعال ناقصه375.02 کیلوبایت
PDF icon 10. افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس335.43 کیلوبایت
PDF icon 11. حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس381.43 کیلوبایت
PDF icon 12. مفعول به364.96 کیلوبایت
PDF icon 13. مفعول مطلق و مفعول له331.27 کیلوبایت
PDF icon 14. مفعول فیه و مفعول معه364.04 کیلوبایت
PDF icon 15. حال و تمییز399.12 کیلوبایت
PDF icon 16. مستثنی359.54 کیلوبایت
PDF icon 17. منادی394.02 کیلوبایت
PDF icon 18. مجرور به حرف جر393.03 کیلوبایت
PDF icon 19. مضاف الیه409.1 کیلوبایت
PDF icon 20. نعت و تاکید426.06 کیلوبایت
PDF icon 21. عطف نسق، عطف بیان و بدل433.44 کیلوبایت
PDF icon 22. حروف عامل385.96 کیلوبایت
PDF icon 23. حروف غیر عامل399.22 کیلوبایت
PDF icon 24. جمله355.9 کیلوبایت
Share