حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

استاد حمید محمدی؛
نحو مقدماتی
حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی در ادامه ارائه مباحث و آموزش های دروس حوزوی در این پست تقدیم شما عزیزان می گردد...

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی در ادامه ارائه مباحث و آموزش های دروس حوزوی در این پست تقدیم شما عزیزان می گردد...

کتاب نحو مقدماتی که در ۲۴ درس به تمام مباحث اصلی نحو (ادبیات عرب) پرداخته است، جزو کتب رایج و مقدماتی است که مورد استفاده گروه‌های مختلف از جمله طلاب و دانشجویان محترم قرار گرفته است.

فهرست برخی سرفصل هایی که در  این کتاب مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: اقسام بناء و مبنی، اعراب ظاهری و تقدیری، مضارع منصوب، مرفوع و مجزوم، فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر، افعال ناقصه، افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، مفعول به، مفعول مطلق و مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، حال و تمییز، مستثنی، منادی، مجرور به حرف جر، مضاف الیه، نعت و تاکید، عطف نسق، عطف بیان و بدل، حروف عامل، حروف غیر عامل و جمله

پیشنهادی: فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

شما مخاطب گرامی میتوانید با مراجعه به هر درس، حل تمرین نحو مقدماتی را بصورت کامل مشاهده و سپس دانلود نمایید. حل تمامی تمرینات نحو مقدماتی بصورت فایل های pdf و قابل دانلود میباشد. توصیه می‌گردد ابتدا تمرینات هر درس را بعد از مطالعه همان درس بطور کامل حل نمایید و سپس پاسخ های خود را با جواب تشریحی قرار گرفته درس سایت مقایسه نمایید. در ضمن در صورتی که تمایل به یادگیری کتاب نحو مقدماتی دارید، میتوانید بصورت کاملاً رایگان از دوره آموزش تصویری (فیلم آموزشی) کتاب نحو مقدماتی که در سایت درج شده استفاده نمایید. برای دانلود و مشاهده تمامی جلسات آموزش نحو مقدماتی مطلب « دوره آموزشی کتاب نحو مقدماتی» را ببینید.

فهرست حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

۱. مقدمه ۲. اقسام بناء و مبنی ۳. اعراب ظاهری، تقدیری و محلی ۴. مضارع مرفوع و منصوب ۵. مضارع مجزوم ۶. فاعل ۷. نایب فاعل ۸. مبتدا و خبر ۹. افعال ناقصه ۱۰. افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس ۱۱. حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس ۱۲. مفعول به ۱۳. مفعول مطلق و مفعول له ۱۴. مفعول فیه و مفعول معه ۱۵. حال و تمییز ۱۶. مستثنی ۱۷. منادی ۱۸. مجرور به حرف جر ۱۹. مضاف الیه ۲۰. نعت و تاکید ۲۱. عطف نسق، عطف بیان و بدل ۲۲. حروف عامل ۲۳. حروف غیر عامل ۲۴. جمله

حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

«حوزه مجازی مهندس طلبه»

فایل: 
دانلود فایلاندازه
PDF icon ۱. مقدمه۲۴۳.۲۹ کیلوبایت
PDF icon ۲. اقسام بناء و مبنی۲۲۶.۵۷ کیلوبایت
PDF icon ۳. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی۲۳۲.۲۹ کیلوبایت
PDF icon ۴. مضارع مرفوع و منصوب۳۴۳.۴۸ کیلوبایت
PDF icon ۵. مضارع مجزوم۴۱۷.۷۳ کیلوبایت
PDF icon ۶. فاعل۳۷۱.۵۲ کیلوبایت
PDF icon ۷. نایب فاعل۳۲۶.۵۳ کیلوبایت
PDF icon ۸. مبتدا و خبر۴۷۸.۶۸ کیلوبایت
PDF icon ۹. افعال ناقصه۳۷۵.۰۲ کیلوبایت
PDF icon ۱۰. افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس۳۳۵.۴۳ کیلوبایت
PDF icon ۱۱. حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس۳۸۱.۴۳ کیلوبایت
PDF icon ۱۲. مفعول به۳۶۴.۹۶ کیلوبایت
PDF icon ۱۳. مفعول مطلق و مفعول له۳۳۱.۲۷ کیلوبایت
PDF icon ۱۴. مفعول فیه و مفعول معه۳۶۴.۰۴ کیلوبایت
PDF icon ۱۵. حال و تمییز۳۹۹.۱۲ کیلوبایت
PDF icon ۱۶. مستثنی۳۵۹.۵۴ کیلوبایت
PDF icon ۱۷. منادی۳۹۴.۰۲ کیلوبایت
PDF icon ۱۸. مجرور به حرف جر۳۹۳.۰۳ کیلوبایت
PDF icon ۱۹. مضاف الیه۴۰۹.۱ کیلوبایت
PDF icon ۲۰. نعت و تاکید۴۲۶.۰۶ کیلوبایت
PDF icon ۲۱. عطف نسق، عطف بیان و بدل۴۳۳.۴۴ کیلوبایت
PDF icon ۲۲. حروف عامل۳۸۵.۹۶ کیلوبایت
PDF icon ۲۳. حروف غیر عامل۳۹۹.۲۲ کیلوبایت
PDF icon ۲۴. جمله۳۵۵.۹ کیلوبایت
Share

دیدگاه‌ها

عالی و جامع