قهر با تمام گناهان / حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان

لیست
  • قهر با تمام گناهان / حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان
موضوع: 
حجت‌الاسلام انصاریان : قهر کردن را زیاد تجربه کردیم، پهلوان قهر کردن هستیم. بیاییم این قهر کردن را با گناهان انجام دهیم و این کار چقدر ارزش برای انسان به ارمغان می‌آورد...

قهر با تمام گناهان / حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان

حجت‌الاسلام شیخ حسین انصاریان : قهر کردن را زیاد تجربه کردیم، پهلوان قهر کردن هستیم. بیاییم این قهر کردن را با گناهان انجام دهیم و این کار چقدر ارزش برای انسان به ارمغان می‌آورد. آسیه همسر فرعون از افرادی است که با تمام سیئات قهر کرد و خداوند به او ارزش والایی عطا کرد.

Share