کوتاه نیا / استاد مسعود عالی

لیست
  • کوتاه نیا / استاد مسعود عالی
موضوع: 
حجت الاسلام عالی : امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش شنید ابن هرمه (مسئول مالی اهواز بود)اختلاس کرده ...

کوتاه نیا / استاد مسعود عالی

حجت الاسلام عالی : امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتش شنید ابن هرمه (مسئول مالی اهواز) اختلاس کرده، خیانت کرده، رشوه گرفته زمانی که امیرالمومنین این خبر بهش رسید یه نامه نوشت به فرماندار اهواز و . . .

Share