من مدتهاست شمشیر را کشیده ام، یاران کجایند؟ / امام خامنه ای

لیست
  • من مدتهاست شمشیر را کشیده ام، یاران کجایند؟ / امام خامنه ای
موضوع: 
بخشی از صحبت های گذشته مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت سلاح امروز در جنگ نرم، امنیتی و نفوذ...

من مدتهاست شمشیر را کشیده ام، یاران کجایند؟ / امام خامنه ای

بخشی از صحبت های گذشته مقام معظم رهبری مدظله العالی پیرامون اهمیت سلاح امروز در جنگ نرم، امنیتی و نفوذ و اهمیت رسانه های هنری مانند شعر 

Share