استفاده از فرصت فضای مجازی / امام خامنه ای

لیست
  • استفاده از فرصت فضای مجازی / امام خامنه ای
موضوع: 
رهبر معظم انقلاب : این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده بعضیا اصلا تو فضای مجازی تنفس میکنن

استفاده از فرصت فضای مجازی / امام خامنه ای

رهبر معظم انقلاب حفظه الله : این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده بعضیا اصلا تو فضای مجازی تنفس میکنن زندگیشون تو فضای مجازی هستش جوانان هم سر و کار دار با فضای مجازی با ...

Share