مناجات عاشقانه و عارفانه ی شهید چمران

لیست
  • مناجات عاشقانه و عارفانه ی شهید چمران
موضوع: 
خوش دارم که در نیمه های شب/ در سکوت مرموز آسمان و زمین/ به مناجات برخیزم/ با ستارگان نجوا کنم

مناجات عاشقانه و عارفانه شهید چمران

مناجات عاشقانه و عارفانه شهید مصطفی چمران رضوان الله تعالی علیه، برای مطالعه بیشتر می توانید به "ویژه نامه شهید حماسه و عرفان" مراجعه نمایید:

مناجات عاشقانه و عارفانه شهید چمران

خوش دارم که در نیمه های شب
 در سکوت مرموز آسمان و زمین
 به مناجات برخیزم
با ستارگان نجوا کنم
و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم
 آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم
محو عالم بی نهایت شوم
 از مرزهای علم وجود  در گذرم
 و در وادی ثنا غوطه ور شوم
 و جز خدا چیزی را احساس نکنم.

Share