امام خمینی رحمة الله علیه از زبان سردار حاج قاسم سلیمانی

لیست
  • امام خمینی رحمة الله علیه از زبان سردار حاج قاسم سلیمانی
موضوع: 
هر که از خدا ترسید همه عالم از او می ترسند

امام خمینی رحمة الله علیه از زبان سردار حاج قاسم سلیمانی

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن خافَ اللّه َ عزّ و جلّ خافَ مِنهُ كُلُّ شَيءٍ ، و مَن لَم يَخَفِ اللّه َ أخافَهُ اللّه ُ مِن كلِّ شَيءٍ .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه از خداوند عزّ و جلّ بترسد، همه اشياء از او بترسند و هركه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چيز بترساند .

Share