غدیر؛ عید ظهور حقیقت انسان (قسمت سوم) - استاد فیاض بخش

لیست
  • غدیر؛ عید ظهور حقیقت انسان (قسمت سوم) - استاد فیاض بخش
اگر عید جمعه، عید توبه و انابه به سوی حق تعالی است، بالاترین مرتبه توبه، توبه از کمترین و لطیف ترین فاصله ها از ولایت است. لذا حقیقت توبه در روز غدیر که روز ولایت است ظهور می کند.

غدیر؛ عید ظهور حقیقت انسان (قسمت سوم) - استاد فیاض بخش

خلاصه مطالب| غدیر؛ عید ظهور حقیقت انسان (قسمت سوم)

پس از بیان سه مرتبه اول در مراتب معرفت به حقیقت غدیر، اکنون به مرتبه چهارم می پردازیم: تزکیه و تعالی انسان ها به عنوان هدف بعثت انبیاء (علیهم السلام)، نیازمند جامعه صالح، حکومت صالح و نهایتاً نیازمند معرفی رهبری الهی از جانب پروردگار است. این معرفی در روز غدیر واقع شد.

اما مرتبه چهارم هم تمام حقیقت غدیر را بیان نمی دارد. چرا که اولا این مطلب امر تازه ای نبود؛ ثانیا حتی بدون معرفی خداوند و رسولش (صلی الله علیه وآله) همه امت به افضلیت و اصلحیت امام علی (علیه السلام) اذعان داشتند.

فهم مراتب عالی حقیقت غدیر نیازمند رمزگشایی از آیات و روایاتی است که در باب این روز وارد شده است.

اگر عید فطر، روز اعطای جوایز عبادت و عبودیت مؤمنین است، حقیقت آن جوایز، در روز غدیر معین و ظهور می کند.

اگر عید قربان، عید ذبح نفس اماره و قرار گرفتن آن تحت نفس مطمئنه است، رهاورد این نفی انانیت در روز غدیر ظهور می کند.

اگر عید جمعه، عید توبه و انابه به سوی حق تعالی است، بالاترین مرتبه توبه، توبه از کمترین و لطیف ترین فاصله ها از ولایت است. لذا حقیقت توبه در روز غدیر که روز ولایت است ظهور می کند.

Share