در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند/ آیت الله سید یاسین الموسوی

لیست
  • در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند/ آیت الله سید یاسین الموسوی
موضوع: 
آیت الله سید یاسین الموسوی: در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای...

در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند/ آیت الله سید یاسین الموسوی

آیت الله مجاهد سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد: در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند...

پدیدآورنده: 
Share