راز تولد امیرالمومنین در کعبه در بیان استاد محمد شجاعی

لیست
  • راز تولد در کعبه در بیان استاد محمد شجاعی
استاد محمد شجاعی : چرا دیوارِ کعبه، برای تولد علی شکافت؟ چرا خدا اصرار داره، جایِ شکاف کعبه، هیچ جوری پُر نشه...

راز تولد امیرالمومنین در کعبه در بیان استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی : چرا دیوارِ کعبه، برای تولد علی شکافت؟

چرا خدا اصرار داره، جایِ شکاف کعبه، هیچ جوری پُر نشه...

به مناسبت عید غدیر

Share