فرزند آوری و تداوم نسل در بیان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)

لیست
  • فرزند آوری و تداوم نسل در بیان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)
امام خامنه ای (مدظله العالی): «فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقتهائی که از ماها سر زده، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت...

فرزند آوری و تداوم نسل در بیان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)

امام خامنه ای (مدظله العالی): «فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. ما با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقتهائی که از ماها سر زده، یک برهه ای در کشور ما متأسفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم میبینیم؛ که من بارها این را به مردم عرض کرده ام: پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از چیزهایی هست که چندسال بعد ظاهر خواهدشد. فرزندآوری یکی از مهمترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است...

پدیدآورنده: 
Share