کلیپ تصویری تدبر در قرآن- آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت/ استاد جواد فروغی

لیست
  • کلیپ تصویری- تفسیر آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت/ استاد جواد فروغی
موضوع: 
استاد جواد فروغی : خداوند چشم را با ظرافت تمام آفریده است، اما چشمی که با این ظرافت کار می کند گاهی خطا می کند...

کلیپ تصویری تدبر در قرآن- آیه ۸ سوره بلد با موضوع قضاوت/ استاد جواد فروغی

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (آیه ۸ سوره بلد).... آیا ما به او دو چشم عطا نکردیم؟

استاد جواد فروغی : خداوند چشم را با ظرافت تمام آفریده است، اما چشمی که با این ظرافت کار می کند گاهی خطا می کند؛ سراب می بیند و یا استخر عمیق را کم عمق می بیند. انسان با شنیدن یک حرف و یا دیدن ظاهر فردی نباید به قضاوت بپردازد چون خطا ممکن است. 

 

 

پدیدآورنده: 
Share